Domů Elektronika Regulace Návrh DPS Elektrikářské práce Instalatérské práce Řemeslnické práce Solární systém Kontakty

 

 

 

 

 

 

 

 

Digitální rozdílový teplotní regulátor

Po zveřejnění rozdílového diferenčního regulátoru pro regulaci topných systémů, se mi ozvalo několik lidí, zda by nešlo tímto regulátorem regulovat i vzduchotechniku v domácnosti. Zde jsou však již potřeba regulovat malé rozdíly teplot a předešlý regulátor nebyl pro tento účel vyhovující. Rozhodnul jsem se tedy vytvořit nový regulátor, který dokáže zpracovat malé rozdíly teplot a správně regulovat cirkulaci teplého vzduchu v místnosti. Jádrem regulátoru je mikroprocesor, který snímá teploty ze dvou přesných teplotních čidel a dále je zpracovává. Součástí regulátoru je již také malý LCD displej, který nám zobrazuje naměřené teploty.

 

Napájecí napětí:

~ 230 V

Příkon:

15 mA bez LCD, 110mA s LCD

Spínané napětí:

0 - 260 V

Maximální spínaný proud:

5A – 8A (dle požadavku, standart 5A)

Rozsah teplot:

0-100°C pro LM35DZ

 

OVLÁDÁNÍ REGULÁTORU:

 

Menu regulátoru je ovládáno pomocí jednoho tlačítka. Jako zobrazovač slouží malý dvouřádkový LCD displej. Pomocí jednoho tlačítka se lze pohybovat v menu v závislosti na délce jeho stlačení. Při krátkém stisku se nám v základním režimu pouze podsvítí LCD displej na dobu 10 sekund. Poté automaticky zhasne. Chceme-li se dostat do MENU, musíme tlačítko zmáčknout a držet déle než dvě vteřiny. Pomocí krátkých stisků lze rolovat mezi jednotlivými položkami MENU. Pro potvrzen vybrané položky opět stiskneme tlačítko na delší dobu. Krátkými stisky tlačítka nastavíme požadovanou hodnotu a dlouhým stiskem opět potvrdíme správnost nastavení. Po správném nastavení a potvrzení volby se nám na displeji zobrazí nápis OK.

Velmi dlouhým stiskem tlačítka lze také vypnout celý displej (v rámci úspor energie) a v případě potřeby znovu dlouhým stiskem tlačítka zapnout.

Popis jednotlivých parametrů:

DIFERENCE: Slouží pro nastavení velikosti rozdílu mezi teplotami, při kterých má sepnout výstup. Takže pokud bude vyšší teplota větší o nastavenou diferenci, tak nám sepne výstupní výkonové relé. Minimální diference se u regulace vzduchotechniky v místnosti doporučuje nastavit minimálně na 0,5°C. Pro regulaci v topných systémech je ideální nastavit rozdíl na 10°C.   

HYSTEREZE: Slouží pro nastavení rozdílu mezi teplotami, při kterých má výstup vypnout. Pokud nic nenastavíme, vypne nám regulátor, pokud budou obě snímané teploty stejné. Tento případ by však nemusel nikdy nastat, proto se doporučuje nastavit hysterezi aspoň na 0,2°C u vzduchotechniky a 2°C v topných systémech. Nastavením tohoto parametru zvětšíme účinnost regulace.

MAXIMÁLNÍ TEPLOTA: Pokud bude v místnosti vyšší teplota, než je požadována (nastavena)uživatelem, tak regulátor nebude reagovat na změny teplot mezi nízkou a vysokou teplotou. Nastavení maximální teploty pomocí jednoho tlačítka je vzhledem ke svému rozsahu trochu odlišné. Krátkým stiskem tlačítka nastavujeme teplotu po desetinách stupně. Delším stiskem tlačítka se tato teplota inkrementuje o desítky stupňů. Potvrzení volby nastavené teploty probíhá velmi dlouhým stiskem tlačítka (>4s).

AUTOMATICKÁ KALIBRACE: Automatická kalibrace slouží k eliminaci chyb, vzniklých na různých délkách přívodních vodičů a tolerancí použitých součástek. Pokud bude chtít kalibrovat čidla, připojíme je k regulátoru a přiložíme k sobě. Necháme nějakou dobu ustálit teploty a poté potvrdíme volbu Akal. v MENU. Pak lze již čidla umístit na stanovené místo a začít používat regulátor.

 

ALGORITMUS REGULACE:

Teplota spodní:        TepS

Teplota horní:           TepH

Diference:                  Dif

Hystereze:                 Hys

Max. Teplota:            MaxT

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Algoritmus funguje pouze za podmínky, že TepS < MaxT 

Takže, teplota u spodu místnosti (zásobníku TUV), musí být menší než stanovená(teplota u vrchu místnosti,na solárním panelu).

 

Spínání relé:               TepH - dif    >=  TepS

Vypínání relé:             TepS + hys >=  TepH

 

Příklad: TepS=20°C, dif = 0.5°C, hys = 0,2°C

Regulátor sepne ventilátor, pokud TepH >=20,5°C (TepS + dif = 20+0,5°C)

Regulátor vypne ventilátor, pokud TepH<=20,2°C (TepS + hys = 20+0,2°C)

 

SCHÉMA ZAPOJENÍ:

Celý regulátor se skládá ze dvou DPS. První část obsahuje LCD displej, tlačítko pro ovládání a indikaci pomocí LED diod.

 Obr 1: Schéma zapojení LCD displeje

Druhá část DPS obsahuje jádro mikroprocesoru tvořené mikroprocesorem ATmega8 a další nezbytné součásti pro jeho správný chod. Mikroprocesor je taktován vnitřním hodinovým oscilátorem o frekvenci 1MHz. Deska dále obsahuje součásti pro zapojení přesných teplotních čidel, spínací relé a napájecí zdroj ze síťového napětí.

Obr 2: Schéma zapojení regulátoru

 

Hotový, odzkoušený regulátor lze objednat pomocí emailu, popřípadě po telefonu. Cena regulátoru je uvedena v ceníku.

Ceník regulátoru.

 

 

 

Fotogalerie:

 

 

 

 

Sestavuji aktuální kalendář ...

Zajímavé stránky:

BEN – technická literatura

 

Spolupracujeme

Montáž elektro Brno:

Montáž TZB:

Výroba kotlů

ATOMA


Aktualizováno:17.01.2015 11:09:58                                    pazi@seznam.cz                                                              Pazour Zbyněk