Domů Elektronika Regulace Návrh DPS Elektrikářské práce Instalatérské práce Řemeslnické práce Solární systém Kontakty

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulátor zpátečky kotle

U kotlů všeobecně a především u dřevokotlů je žádoucí, aby se z topného okruhu vracela voda o určité teplotě. Předchází se tak především rošení kotle, jeho zanášením spalováním špatně vysušeného paliva, zadehtováním kotle a tepelné korozí.

Topná soustava by tedy měla být správně regulována. Nejběžnějším řešením je použití trojcestného ventilu na zpátečce kotle viz. Obrázek 1.

Obrázek 1: Připojení trojcestného ventilu do soustavy

Po zapálení kotle je trojcestný ventil uzavřen a teplá voda proudí pouze přes tzv. zkrat ve směru první šipky od bodu 1 do bodu 2. Poté, co kotel ohřeje teplou vodu na předem stanovenou teplotu (cca 50°C pro plynový kotel a 60°C pro dřevokotel), začíná se pomalu otevírat trojcestný ventil a voda nám začíná proudit přes topnou soustavu. (1-2 + 3-2). Po dosažení takové teploty, že se nám už přes systém vrací stanovená teplota, je ventil plně otevřen a všechna voda nám proudí z 3 do 2.

Trojcestný ventil je regulován regulátorem, který se nám stará právě o správné otevření ventilu tak aby na zpátečce kotle byla vždy stanovená teplota. Vhodný trojcestný ventil lze nalézt např. zde (řada ARA 600 - např. ARA661 pro napájení 230V,120sekund otevírání, nebo ARA 663 pro 24V, 120s otevírání).

 

 

PARAMETRY REGULÁTORU

 

Napájecí napětí:

~ 230 V

Příkon:

15 mA bez LCD, 110mA s LCD

Spínané napětí:

 2 x 0 - 260 V

Maximální spínaný proud:

2x 5A – 8A (dle požadavku, standart 5A)

Rozsah teplot:

0-100°C pro LM35DZ

 

OVLÁDÁNÍ REGULÁTORU

Menu regulátoru je ovládáno pomocí jednoho tlačítka. Jako zobrazovač slouží malý dvouřádkový LCD displej. Pomocí jednoho tlačítka se lze pohybovat v menu v závislosti na délce jeho stlačení. Při krátkém stisku se nám v základním režimu pouze podsvítí LCD displej na dobu 10 sekund. Poté automaticky zhasne. Chceme-li se dostat do MENU, musíme tlačítko zmáčknout a držet déle než dvě vteřiny. Pomocí krátkých stisků lze rolovat mezi jednotlivými položkami MENU. Pro potvrzení vybrané položky opět stiskneme tlačítko na delší dobu. Krátkými stisky tlačítka nastavíme požadovanou hodnotu a dlouhým stiskem opět potvrdíme správnost nastavení. Po správném nastavení a potvrzení volby se nám na displeji zobrazí nápis OK.

Velmi dlouhým stiskem tlačítka lze také vypnout celý displej (v rámci úspor energie) a v případě potřeby znovu dlouhým stiskem tlačítka zapnout.

 

Obr 2: Posloupnost MENU regulátoru

 

Popis jednotlivých parametrů:

Teplota: Stanovená teplota, kterou požadujeme na zpátečce kotle. Nastavení teploty pomocí jednoho tlačítka je vzhledem ke svému rozsahu trochu odlišné. Krátkým stiskem tlačítka nastavujeme teplotu po desetinách stupně. Delším stiskem tlačítka se tato teplota inkrementuje o desítky stupňů. Potvrzení volby nastavené teploty probíhá velmi dlouhým stiskem tlačítka (>4s).

Tolerance: Nastavení pásma tolerance, v kterém se může teplota pohybovat (vzhledem k setrvačnosti systému).

Krok: Nastavení kroku otevírání/zavírání trojcestného ventilu. Teplota je vzorkována a vypočítávána každých deset sekund, které jsou i maximální dobou zásahu.

Nastavíme-li krok na 2 sekundy, tak na trojcestný ventil bude vždy přivedeno napětí 2 sekundy každých deset sekund. Trojcestný ventil s pohonem 60 sekund se nám naplno otevře za 300 sekund (5 minut).

Pohon: Nastavení doby otevření pohonu při stálém napětí dané výrobcem pohonu ventilu (běžně 60-120 sekund). Tento údaj je pouze informativní, z kterého se vypočítává doba otevírání ventilu, tak aby při plně otevřeném ventilu nedocházelo ke stálému spínání relé (regulátor nemá údaj o poloze pohonu). Nastavením tohoto parametru také předcházíme počátečnímu seřizování polohy ventilu při zapojení regulátoru, popřípadě výpadku napájení.

 

ALGORITMUS REGULACE:

Otevírání pohonu: Naměřená teplota Nastavená teplota + (tolerance/2)

Zavírání pohonu: Naměřená teplota Nastavená teplota - (tolerance/2)

 

Příklad:    Nastavená teplota = 60°C

                 Tolerance = 10°C

----------------------------------------------------------------

Otevírání pohonu:   Naměřená teplota ≥65°C

Zavírání pohonu:    Naměřená teplota ≤ 55°C

 

 

SCHÉMA ZAPOJENÍ:

Celý regulátor se skládá ze dvou DPS. První část obsahuje LCD displej, tlačítko pro ovládání a indikaci pomocí LED diod.

 Obr 3: Schéma zapojení LCD displeje

Druhá část DPS obsahuje jádro mikroprocesoru tvořené mikroprocesorem ATmega8 a další nezbytné součásti pro jeho správný chod. Mikroprocesor je taktován vnitřním hodinovým oscilátorem o frekvenci 1MHz. Deska dále obsahuje součásti pro zapojení přesného teplotního čidla, spínací relé a napájecí zdroj ze síťového napětí.

Obr 4: Schéma zapojení regulátoru

Pozor!! Pracuje se zde se síťovým napětím a připojení by měla provádět pouze osoba s platnou elektrotechnickou kvalifikací danou zákony ČR.  

 

Hotový, odzkoušený regulátor lze objednat pomocí emailu, popřípadě po telefonu. Cena regulátoru je uvedena v ceníku.

Ceník regulátoru.

Návod připojení regulátoru

 

 

 

 

 

Sestavuji aktuální kalendář ...

Zajímavé stránky:

BEN – technická literatura

 

Spolupracujeme

Montáž elektro Brno:

Montáž TZB:

Výroba kotlů

ATOMA


Aktualizováno:17.01.2015 11:09:58                                    pazi@seznam.cz                                                              Pazour Zbyněk